Calistrat Costin – “Distracţie de fiare”

Calistrat Costin – “Distracţie de fiare”
M-am gândit în fel şi chip cum aş putea comenta o carte scrisă de Calistrat Costin. Şi asta din mai multe motive: mai întâi pentru că îl cunosc pe autorul volumului pe care am de gând să îl recenzez din vremea imemorială (ca să cochetez deocamdată cu mine însumi) când  încă mă mai încurcam prin holurile Facultăţii de Litere. Acea întrevedere (ca multe altele, de altfel !) o datorez profesorului de suflet Constantin Călin. Un al doilea motiv pentru care îmi preţuiesc dilema este acela că e greu să te apropii de Calistrat Costin ştiind bine ce grozavă armă este ironia domniei sale. Ar mai fi şi altele ce nu pot fi încredinţate acum tiparului dar asta se va întâmpla (ca orice eveniment demn de consemnat în istoria postdecembristă) după circa cincizeci de ani. Dar să revenim: cum să scrii despre cartea unui om care nu are cum să nu îţi fie aproape de inimă (în sfârşit cochetez şi cu cine ar fi trebuit încă de la început…) ? Abia acum intervine veşnica problemă: ca să nu fiu acuzat de vreun gând partinic, mă voi transforma oare în vreun Gică-contra veleitar într-ale criticii ? Desigur, nu !
Aparent, şi numai aparent, răspunsul la întrebarea ce trona la începutul acestui material e unul ce ţine de simplitate şi bună cuviinţă: trebuie să prezint cartea în modul cel mai adecvat cu putinţă nepriceperilor mele.
Aşadar, suntem invitaţi sub forma unei metafore în menajeria lumii, acolo unde am putea deveni îngroziţi de setea fiarelor. Odată intraţi în lumea versului lui Calistrat Costin, ne dăm seama că totul se desfăşoară sub forma unui coşmar atât de bine derulat încât pentru clipe bune îl simţim ca pe o realitate. Cartea în discuţie e în acelaşi timp şi eşafod şi scena pe lemnul căreia ar putea muri condamnate strigătele unei conştiinţe libere. Dar dacă e să privim mesajul întregului edificiu, nu avem cum să ocolim volumele anterioare, acolo unde poetul, cu o măiestrie originală, îşi ordona resorturile parodice sub forma unei reprezentaţii magice. Acest ultim volum este consecinţa cea mai adecvată pentru ceea ce va fi fost odată în scrisul lui Calistrat Costin. Parodicul este acum sublimat într-o autoironie amară, în timp ce existenţa îmbracă haine de gală. „Distracţie de fiare” – căci să fim înţeleşi! – acesta este titlul cărţii în discuţie, e un strigăt de pe celălalt mal. L-am numit astfel încât, precum în cazul corabiei lui Noe, de această dată avem de-a face cu un episod biblic întors. Fiarele sunt cele care s-au înmulţit prea mult şi care în mod real – normal ar trebui condamnate la dispariţie. Lumea poetului nu e şi cea a versului său iar asta trebuie văzut psihanalizând influenţa menajeriei în discuţie cu instrumente mult mai serioase.
Volumul se deschide cu un poem ce prezintă fără menajamente condiţia poetului. Paradoxal, îndoiala ridicată la rang de afirmaţie, are o putere deosebită de a delimita un teritoriu afectiv ce poartă însemnele poetului. De altfel, întregul volum ni-l prezintă pe Calistrat Costin sub forma unui „actor distribuit în rolul unui rătignit, torturat, crucificat, un adevărat chin”. Singurul lucru pe care nu avem voie să-l uităm este acela că această postură este autoimpusă tocmai pentru a avea acces imediat către Deofiinţă. Calistrat Costin nu încearcă altceva decât să recupereze normalitatea unei lumi întoarsă pe dos în volumele anterioare. De această dată am resimţit, fireşte, cu mijloace mult mai apropiate de forma poeziei contemporane, câte ceva din zbaterea versului arghezian. Poetul din „distracţia de fiare” reia o parte din temele liricii moderne dar le obligă printr-un perfect raţionament să îi deservească propriului ultim scop: ieşirea din lume, pentru lume. Uneori, destinul pare a certifica cursul vieţilor („fugăriţi care de duhuri rele, de duhuri bune/ (funcţie de destin!), / eu zăvorât în ţărână, tu… tu nicăieri” („Nu cred… şi totuşi exist”), alteori poetul are puterea de a descoperi realitatea Celuilalt. Distanţele dintre cel care caută şi cel care intervine în construirea căilor de acces sunt dintre cele mai relative. De la mânie se ajunge la „tentaţia abisului prin marea poartă” pentru ca ulterior abisul să se preschimbe în „dumnezeiască sângerare”. Aşa cum deja am afirmat, raportul dintre afirmaţie şi negaţie se depolarizează şi în acest mod, mai simplu – negând, autorul devine conştient de Existenţa de peste dincolo. Chiar tonul este în multe cazuri unul meditativ – filosofic pentru că acesta este volumul care prin excelenţă ni-l deconspiră pe Calistrat Costin: un ascet în suferinţă, o resemnare a vitalităţii altădată maiestuos jucate. Tripticul „A pune ordine în lucruri” nu trebuie explicat în vreun alt fel. Atunci când „fiara cu miliarde de capete buimace” îşi face apariţia, rămâne imperativul „Doamne, dă-ne măcar Tu un răspuns, un semn!” („A pune ordine în lucruri 3”). Revelaţia, când nu are însemnele lui Dumnezeu, este vicleană iar fiara poate adăsta la pândă în carnea crucii. Dar numai atunci !
În fapt, volumul este un manual despre cum să reuşeşti să nu ratezi în viaţă ţinta. Chipul din fiecare este lucrător în măsura în care putem să privim urâtul chiar în faţă ! Calistrat Costin are priceperea să confere negrului atributele sceptrului regesc dar în acelaşi timp nu uită să strecoare peste tot în textele sale adevărate supape ce vor avea menirea să înlesnească triumful spiritului în faţa cărnii. De altfel, să nu uităm: încă de la început avem datoria de a ne trezi din propriul coşmar !
Pentru o clipă am vrut să apreciez câteva poezii precum „Răspăr”, „Cancer”, „Dies irae”, „Anatema” ori „La marginea mării” dar realizez că numai o lectură integrală ar putea să nu facă din cele scrise de mine simple mofturi interpretative, deşi, îmi veţi reaminti, îmi doream simplitate…
Marius Manta

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s