Gheorghe Iorga – Corpus khayyamian

Gheorghe Iorga – Corpus khayyamian
Nu știu câți mai obișnuim să căutăm înțelesurile unor cuvinte nefericit considerate… simple. A intrat în obicei să le dăm crezare, să le folosim, apoi să trecem de acestea și să rămânem încorsetați în formulări de un manierism grotesc. Suntem, așadar, fie prea pasivi, dar interesați de imaginea proprie – într-o eretică re-interpretare a mitului lui Oedip -, fie ne trezim înaintea propriului înger, scurtcircuitați de nevroticul internet. Fără a ne da seama, în raport cu datele obiective ale ființei noastre, în majoritatea timpului falsăm, înregistrăm ubicuități “retarde”.
Aceste prime afirmații mi-au fost prilejuite de neîncrederea criticului Constantin Călin cu privire la ceea ce publicul cultural băcăuan mai înțelege azi prin intelectualitate. Atenționând subtil, cu o vagă dar bine-țintită malițiozitate, același Constantin Călin constata că puțini mai sunt dintre cei ce și-ar putea demonstra apartenența la o asemenea înaltă categorie. Voit, s-a desprins ideea că nu totul e pierdut; mai mult, soluția  problemei, în măsura în care aceasta e resimțită ca o problemă, ar fi echivalat cu exemplul corect argumentat. În cazul de față, modelul propus a fost explicitat cu ocazia lansării recentului volum a lui Gheorghe Iorga – “Omar Khayyam și «complexele» mitului european”, Editura Universitas XXI, Iași. La rândul meu, abia la sfârșitul lecturii am realizat mica capcană pe care autorul a întins-o cititorului. Așezarea cuvântului “complexele” între ghilimele descoperă ochiului avizat faptul că întregul edificiu al volumului poate fi receptat dintr-o dublă postură. Pe de o parte, așa cum simplu s-ar înțelege, figura lui Omar Khayyam ar fi pur și simplu legată de “neputințele” imaginarului european de a o / a se obiectiva. Altfel, odată cu lectura propriu-zisă a cărții, mai degrabă realizezi complexitatea sub forma  unui “ansamblu de construcții” ori chiar sub forma unei “asocieri într-un tot a mai multor fenomene, stări de lucruri etc.” (DEX). Într-o logică aparte dar verosimilă, complexitatea fenomenului suprimă alternanțele cauză-efect, propunând o contiguitate organic-culturală.
Peste toate, cartea lui Gheorghe Iorga are meritata notă a originalității. Suntem atenționați încă din cuvântul introductiv de paradoxul unei certitudini: deși Omar Khayyam rămâne cel mai cunoscut  / tradus poet persan, trebuie reamintită lipsa textelor olografe, dar și a altor elemente biografice esențiale, venite dinspre surse credibile. După cum reiese, deși instituindu-se într-un pseudo-demers detectivistic, aflat în căutarea adevăratei figuri a poetului Omar Khayyam, bogăția referințelor culturale nu va conduce în chip convergent către formule identitare exacte, ci mai degrabă va spori și mai mult convingerea că Omar Khayyam este un corpus aflat într-o continuă stare de prefacere, în mod simplist definibil mai degrabă printr-un proces de evaluare a unei școli poetice proprii. Ceea ce obține intelectualul Gheorghe Iorga e infinit mai greu: o exegeză meta-culturală, o largă dar înțeleaptă punere-în-discuție a faptelor sociale, politice, culturale.
Din cele arătate mai sus, se înțelege că figura lui Omar Khayyam are consistență cât timp își păstrează în fundal aspecte din tumultoasa istorie a acelor ani. Informația ce ne parvine ne arată o lume aflată sub zodia schimbărilor: axele comerțului caravanier stabilesc relații între Mediterana și Eufrat (prin Damasc ori Siria de Nord și Persia); comerțul maritim leagă estul de vestul Mediteranei, apar orașe-port de o importanță strategică covârșitoare precum Palermo, Mahdiya etc. Nu avem cum uita că încă din 1009 “focul se aprinde în Orient, când califul fatimid și șiit al-Hakim […] distrugea Sfântul Mormânt și-i ucidea pe locuitorii Ierusalimului”. Creștinii aveau să se separe în 1054, raporturile Orientului cu Occidentul părând să fie întrerupte. Cu toate acestea, proverbiala Ex Oriente lux a inspirat mulți înțelepți în căutarea unei vieți armonioase. Câteva exemple sumare: Sfântul Francisc de Assisi păstra legături cu arabii, Ignazio de Loyola coresponda cu sufiștii din Orientul Mijlociu, împăratul Friedrich al II-lea avea un consilier arab. Până și templierii vor fi ținut reuniuni secrete cu sarazinii, în timp ce chiar creștinismul era răspândit în Arabia profetului Mohammad. Ei bine, pe acest fundal puteau apărea excepțiile: una dintre acestea a fost Omar Khayyam, născut cu certitudine la 18 mai 1048, locuitor al Nișapur-ului (oraș care la acea vreme era echivalentul paradisului pe pământ). Toate acestea se leagă de afirmațiile cuprinse în prefața uneia din multele ediții pariziene: “Dacă rubaiatele, prin dorințe, prin îndoielile exprimate, prin sentințele dezinvolte sau dezabuzate proferate, dau puțin câte puțin cheia unei arte de a trăi, manifestă mai ales impecabila luciditate a autorului lor. Amintesc că Omar Khayyam nu e un teoretician al neglijenței, că, dacă e libertin, e în maniera filozofilor și mai aproape de sceptici decât de hedoniști. În fața fabulei lumii, se oprește neîncrezător, rebel, ireductibil. Cu un pahar în mână el se distrează cu agitația și mirajele din jur. Compune litanie după litanie în jurul cuvântului «nimic». Râde la stele. Nu-i cu adevărat trist. Tăcerea spațiilor infinite nu-l înspăimântă. Uneori se joacă cu numele său”.
Pentru că acest eseu-monografic a avut drept punct de plecare o teză de doctorat, informația îmbracă și forme apropiate didacticii, teoriei literare. Avem un subcapitol dedicat noțiunii de rubaiat (incluzând aici istoricul existenței și receptării sale, teme și motive dominante, elemente de prozodie etc.).
În mod evident, cea mai importantă și mai consistentă parte a întregii cărți rămâne cea dedicată receptării operei lui Omar Khayyam în cultura europeană. Nu avem spațiul necesar a puncta plusurile și minusurile aduse cu fiecare traducere ori studiu critic; totuși, vom enumera măcar câteva din traducerile fondatoare (Edward J. FitzGerald – moment de importanță colosală, un adevărat mit fondator -, Jean Baptiste Nicolas, Arthur J. Arberry, Robert Graves – Omar Ali-Shah, Ediția Columbus), cât și o parte a studiilor cardinale: Valentin Jukovski, Arthur Christensen, Edward Heron-Allen. Mai departe, Gheorghe Iorga trece în revistă și patru romane ce l-au avut drept protagonist pe Omar Khayyam, altfel spus avem de-a face cu avatarurile literare ale unei prezențe conturate în logica legendei. Dintre scriitorii comentați, o figură aparte face romanul lui Amin Maalouf. Acesta proiectează în tușele politicii alterității figura marelui poet. Decupez: “Dedublarea nu trebuie să fie o experiență a nebuniei, ci confruntarea cu dublul exprimă debutul unei noi ere unde fiecare societate își găsește locul și înrădăcinează cultura”; “autorul se află într-un suflet și într-un corp, propriul prizonier, deschide calea evaziunii: eul parcurge o serie de metamorfoze rupând principiul identității, scriitorul cultivă în el visele și fantasmele unei apartenențe, ce fac fundamentul său ca ființă umană și creșterea sa la dimensiunile lumii”.
De necuprins în doar câteva aprecieri, cartea e așadar și o cercetare-sinteză aflată în căutarea unor puncte de tangență ce ar conduce ulterior către un demers exclusiv in situ. Să nu uităm nici sursele bibliografice bogate, o organizare perfectă a informației care uneori ar putea părea ușor redundantă cititorului grăbit; o carte ce depășește cu mult munca de pionierat, în ciuda dificultăților expuse în introducere. Textul în sine cunoaște certe valențe literare, o bună-cunoaștere a tocmirii cuvântului care, dimpreună cu cele abia punctate, mai degrabă de-motivează atât prezența prefeței, cât și pe cea a postfeței.
În final, un demers complex, dezavuându-și propriile complexe, un soi de căutare firească a propriei identități, furate pentru o clipă de umbra moscheii.
Marius Manta

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s