Când poezia mărturisește urcușul duhovnicesc

Misterul poeziei nu poate fi surprins pe de-a-ntregul în comentarii critice, însă acestea au datoria de a înlesni și eventual media „întâlnirea” în forma unei agape între autor și publicul său. Poezia presupune o mărturisire nemediată a metafizicului, e drum, e căutare a scopului ultim. În povârnișul acestui urcuș sufletul poate încerca diferite sentimente, adesea  […]

Gabriela Melinescu. Poezia ca nostalgie a ingenuității

În 2016 apare la Editura Academiei Române un volum ce adună în paginile sale o sută și una de poeme reprezentative pentru opera Gabrielei Melinescu. Fără doar și poate, inițiativa este una meritorie, întrucât se realizează implicit un adevărat portret literar, cartea beneficiind de inserții critice ce funcționează sub forma unui aparat cu rol de […]

Poezia cu parfum de filocalie

Poezia cu parfum de filocalie   Nu îmi amintesc cu prea mare bucurie unele momente ale claselor primare, atunci când trebuia să găsesc soluțiile unor ghicitori seci, anoste – destul de apropiate ca tematică de „măreția partidului”, ghicitori care mai degrabă te îndepărtau de formula logicii, a „detectivisticii”. Mai de fiecare dată, învățătoarea – de […]

Violeta Savu, poezia ca formă de redescoperire a Iubirii

Violeta Savu, poezia ca formă de redescoperire a Iubirii   E destinul ciudat al poeziei să își prefigureze din „atocmiri” frumusețea, să își recupereze taina propriei ființări din „franjurii” unei lumi distorsionate-n spectrele negației. Prezentul nu poate conta însă la acest nivel decât sub forma unui simplu reper. E punctul de la care se pleacă […]

Ioan Es. Pop – „Arta fricii”

Ioan Es. Pop – „Arta fricii”   Mărturisesc că imediat după ce am parcurs noul volum semnat de Ioan Es. Pop, apărut la Editura „Charmides” în vara acestui an, gândul m-a dus către minunatele sonuri ale lui Bach. Stau față în față, așadar, „Arta fricii” / „Arta fugii”, prima reclamând prin atonal o lume abandonată […]

Valeria Manta Tăicuțu – Vânătoare de îngeri și crini

Valeria Manta Tăicuțu – Vânătoare de îngeri și crini Dacă nu aș fi cunoscut abilitățile scrisului Valeriei Manta Tăicuțu, probabil m-aș fi arătat surprins odată cu apariția volumului de versuri „Vânătoare de îngeri și crini”. Domnia sa activează cu succes în mai multe compartimente ale literaturii, păstrând un cuvenit echilibru între demersurile critice, paginile narative […]

Petru Solonaru – „Osebitor”

Petru Solonaru – „Osebitor” La Editura „Antares” a apărut antologia de poezie „Osebitor”, semnată de Petru Solonaru. Volumul cuprinde versuri din cele cinci cărți publicate anterior, la sfârșit autorul găsind de cuviință să își explice întregul demers în liniile unei hermeneutici moderne, la granița dintre filosofia poeziei și semiotică. În urma lecturii volumului de față […]