Curriculum Vitae

 

Numele și prenumele: Manta Marius
Data și locul nașterii: 07.08.1975, Bacău
Adresa: Str. Nicolae Bălcescu 12, bloc 12, scara A, apartament 13, Bacău
Telefon: +40741105192
Email: mariusmanta@yahoo.com, mariusmanta75@gmail.com

Starea civilă: căsătorit
Educație : absolvent al Universității Bacău, Facultatea de Filologie,
secția Română – Engleză
Limbi străine cunoscute: Engleza și Franceza

Experiență, educație:

-începând cu luna martie / 2021 – cursant în cadrul programului „Sf. Apostol Pavel, opera, omul, moștenirea”, organizat de Centrul Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” Paris, Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale

-2020 – apariția celui de-al cincilea volum – „Interviuri”, Editura „Studion”, Bacău, cu o prefață de Doina Cernica. Despre volum au scris: Doina Cernica – „Marius Manta printre excelențe” în „Crai nou”, 31 iulie 2020, Ionel Necula în „Boema”, nr. 137-139, septembrie 2020, Gh. Bălțătescu în „Deșteptarea” – 17 august 2020. Volumul a fost semnalat pe site-ul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România în data de 5 septembrie 2020.

-2020, septembrie – absolvit cursul „Cercetați scripturile” organizat de Centrul Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae”, Paris, Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale

-2020 – apariția celui de-al patrulea volum – „Cronofiabile”, Editura „Studion”, Bacău – semnalat în „Plumb”, nr. iunie 2020., semnalat în „Spații culturale” de către Nicolae Tăicuțu, nr. 72/2020, semnalat de către Leonard Popa pe site-ul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România la data de 22 iunie 2020. Au mai scris despre volum Adrian Jicu în „Vitraliu”, nr. 52-53 / octombrie 2020, Marius Chelaru în „Convorbiri literare”, nr.9, septembrie 2020, Ion Fercu „Șoptind elevat de la urechea judecătorului Cronos” în „Ateneu”, septembrie 2020, Petre Isachi „Cronofiabilometria criticului Marius Manta” în „Spații culturale”, nr.72, 2020 și „13 Plus”, nr.198/2020, Gh. Bălțătescu în „Deșteptarea” / 30 iunie 2020. Volumul a fost semnalat pe site-ul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România în data de 5 septembrie 2020 iar apoi au fost publicate extrase pe același site al UZPR în data de 5 septembrie 2020.

-2017 – apariție cu materialul „Aspecte ale literaturii carcerale” în volumul colectiv, „Sfinții închisorilor și literatura carcerală”, Ed. „Casa Corpului Didactic”, Bacău, ISBN978-606-619-265-1

-2017- apariția celui de-al treilea volum – „Ucenic la iconari”, Editura „Vicovia”, Bacău, cu o prefață de Daniela Șontică. Printre altii, despre acest volum au scris Gh. Bălțătescu („Deșteptarea”, nr. 7815, 8 februarie 2017), Paul Aretzu („Lumina”, 20 martie 2017 + portal „Lumina”), Constantin Gherasim (A. Portalul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, B. Portalul Protoieria Bacăului), Carmen Mihalache („Deșteptarea”, 31 martie 2017), Adrian Jicu (în emisiunea „O carte pe saptamana”, Tele 1 Bacau, 5.04.2017), Cornel Galben („Ateneu”, aprilie 2017), Ioan Dănilă („Ateneu”), aprilie 2017, Nicolae Mihai („Plumb”, mai 2017), Theodor Codreanu („Bucovina literară”, martie-aprilie, 2017 și „Lumina lină”, nr.2/2017, New York), Elena Ciobanu („Ateneu”, mai 2017), Pr.Constantin Gherasim („Plumb”, iulie 2017), semnalată în „Spații culturale” nr. 52/2017, Cornel Galben – „Iconarul ucenic” în volumul „Lecturi aleatorii, IV” (Editura „Ateneul Scriitorilor”), Nicolae Mihai – „Un profesor ucenic la iconari” în volumul „Însemnări critice”, Ed. „Ateneul Scriitorilor”, 2018

2016 – apariție cu materialul „Actul artistic între formal și non-formal” în volumul colectiv, „Reflecții interdisciplinare”, Ed. „Casa Corpului Didactic”, Bacău, ISBN978-606-619-231-6

-2015 – apariția celui de al doilea volum – „Tată și fiu. Momente”, Editura „Vicovia”, Bacău, cu o prefață de Iulian Bucur. Printre alții, despre acest volum au scris Gh. Bălțătescu („Deșteptarea” – 30 martie 2015 și 21 aprilie 2015), Adrian Jicu și Violeta Savu („Ateneu” – aprilie 2015), Alina Bako – „și tată și fiu” („Tribuna” – 11 aprilie 2015), Nicolai Tăicuțu („Spații culturale”, nr.40/2015), Nicolae Mihai („Plumb”, iunie 2015), Lucian Mănăilescu („Fereastra”, iunie 2015), Valeria Manta Tăicuțu („Bucovina literară”, mai-iunie, nr.5-6 / 2015), Grigore Codrescu „Tată și fiu… peste timp” în volumul „Personalitățile timpului și contemporanii noștri”, Editura „Corgal Press Bacău”, 2016, Nicolae Mihai – „Tată și fiu, momente” în volumul „Însemnări critice”, Ed. „Ateneul Scriitorilor”, 2018

-2014 – debut editorial cu volumul „Literaturbahn”, Editura „Timpul”, Iași, cu o prefață de Constantin Călin. Printre alții, despre acest volum au scris Gh. Bălțătescu („Deșteptarea” – 14 mai 2014), Lucian Mănăilescu („Fereastra”, mai-iunie 2014), Dan Perșa („Ateneu” – iunie 2014), Petru Scutelnicu („Ateneu” – iunie 2014), Ionel Necula („Plumb” – iunie 2014), N.I.Dobra („Tribuna”, Sibiu, 28 iulie 2014), Nicolae Mihai („Plumb” – iulie 2014), Valeria Manta Tăicuțu („Oglinda literară” – august 2014), Petru Scutelnicu și Gheorghe Neagu („Oglinda literară – iulie 2014”), Adrian Jicu („Ateneu” – septembrie 2014), Elena Ciobanu („Spatii culturale”, nr.37, anul 7, „Convorbiri literare”, nr.1/2015), Grigore Codrescu („Plumb”, ianuarie 2015), Lucian Mănăilescu în volumul „Ferestre literare” (Editura „eLiteratura”, 2016), confirmare de primire în „Familia” – mai 2014, ilustrație la carte în „Cafeneaua literară” – august 2014 și „Citadela”, aprilie-decembrie 2014, Victor Mitocaru în volumul „O istorie vie a revistei Ateneu”, Editura „Ateneul Scriitorilor”, Bacău, 2014 și Valeria Manta Tăicuțu „Excursie într-un tren regal” în volumul „Biblioteca subiectivă”, Editura „Editgraph”, Buzău, 2020

-prefete realizate:

 1. Silvia Miler, „Incantațiile meduzei”, Ed. „Casa Scriitorilor”, 2006
 2. Mircea Constantin Jurebie, „Parfum de altădată”, Ed. „Ateneul Scriitorilor”, 2014
 3. Dorin Proca, „Reversul medaliei”, Ed. „Rovimed Publishers”, 2014
 4. Octavian Mares, „Din risipiri de frunze”, Ed. „Vicovia”, 2006
 5. Costache Nastasă, „În kaki și-n roz bombon”, Ed. „Casa Scriitorilor”, 2005
 6. Nicolae Mihai, „Fântânarul din stele”, Ed. „Ateneul Scriitorilor”, 2009
 7. Iordan Aioanei, „Țepi”, Ed. „Casa Scriitorilor”, 2006
 8. Vasile Sevastre Ghican, „Vaccin împotriva morții”, Editura „Sfera”, 2011
 9. Khan Shahid Mehmood, „Whiskey din lapte!”, Editura „Rovimed Publishers”, 2013
 10. Dan Movileanu, „Alfabetul disperării”, Ed. „Ateneul Scriitorilor”, 2015
 11. Dorin Proca, „Vibrații pozitive”, Ed. „Rovimed”, 2015
 12. Ioana Luiza Micu, „Totem”, Ed. „Ateneul Scriitorilor”, 2016
 13. Dorin Proca, „Cocktail”, Ed. „Rovimed”, 2016
 14. Gheorghe Ungureanu, „Da, nene Dincolo de aparente”, Ed. „Rovimed Publishers”, 2016
 15. Emilian Marcu, „Tărâmul inocenților”, Ed. „Princeps Multimedia”, Iași, 2017
 16. Dorin Proca, „Made in Romania”, Ed. „Rovimed”, 2018
 17. Dorin Proca, „Pământul e rotund”, Ed. „Rovimed”, 2018
 18. Petru Constantin Teodor, „Dincolo de cuvinte”, Editura „Ateneul Scriitorilor”, Bacau, 2018
 19. Dorin Proca, „Țuica de prună”, Ed. „Rovimed”, 2018
 20. Petru Constantin Teodor, „Lumea pierdută”, Editura „24 ore”, 2019
 21. Lucian Mănăilescu, „Acrobații la zidul morții”, Editgraph, Buzău, 2020
 22. „Bacăul în arta tinerilor”, volum colectiv, Editura „Ateneul Scriitorilor”, Bacău, 2020, ISBN: 978-606-070-008-1
 23. Tincuța Horonceanu Bernevic, „Imnuri-acatiste pentru copii”, Editura „Limes”, Cluj, 2021

-2019, ianuarie – Atestat de formare continuă a personalului didactic – Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor profesionale didactice și a inspecției școlare, durata 120 ore

-2019, iulie – colegiul de redacție Revista „Context”, publicație a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Filiala „Marius Mircu” Bacău

-2018, iunie – demnitatea de Deputat în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului (2018-2022)

-2016 – membru Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), afiliată FIJ (Federația Internațională a Jurnaliștilor) (4.01.2016)

-2016 – Am participat la cursurile de perfecționare de 80 de ore pentru Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă, organizat de TQM Holding SERV SRL cu examen promovat în data de 20.12.2016

-2015 – Am participat la cursurile de perfecționare INTEGRAREA TIC ÎN PROCESUL EDUCATIONAL (Nr. 559/2015/aprilie/06)

-2014 –Certificare pentru cursuri de prim ajutor din partea Societății Naționale de Cruce Roșie din România

– 2013 – Am participat la cursurile de perfecționare PREDAREA INOVATIVĂ A LIMBII ROMÂNE ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII din cadrul Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63576 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BACĂU, BACĂU

-2013 – Am participat la cursurile de perfecționare DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ PE COMPONENTA INSTRUIRII DIFERENȚIATE A ELEVILOR (Nr.66/2015/februarie/1

-2013 – am obținut certificare CISCO – IT Essentials: PC Hardware and Software

-2008 – am obținut gradul I în învățământ cu nota 10

-2007 – am obținut masteratul „Studii culturale și literare” cu nota 10

-2005-2007 masterand „Studii culturale și litrerare” în cadrul Universității Bacău, perfecționare gradul I

-2004 – am obținut gradul al doilea în învățământ cu media 9,12

PERFECȚIONARE

(definitivat, grade didactice / masterat / doctorat,cursuri de formare continuă, formare în specialitate)

NR

 

ORD

PERIOADA CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ CREDITE ORE
01 2008 eTEN-DAD (Societatea Română pentru Educație Permanentă)    
02 2009 Legends and Folk Tales – Comenius    
03 2009 Programul național de dezvoltare a Competențelor de evaluare    
04 20.10.2011-21.01.2012 Calculatorul și proiectele interdisciplinare   60
05 2013 IT Essentials: PC Hardware and Software (Microsoft)    
06 02.2013-04.2013 Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoașterii 25 89
07 04.2013-05.2013 Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor 25 89
08 05.2014 Curs de pregătire în acordarea primului ajutor   12
09 2014-2015 Curs de formatori de prim-ajutor a cadrelor didactice care instruiesc echipajele participante la concursul „Sanitarii pricepuți”   40
10 18.10.2014-17.01.2015 Integrarea TIC în procesul educațional 30 110
11 25.11-20.12.2016 Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă   80
12 2000 Definitivat    
13 2004 Gradul II    
14 2005-2007 Master – „Studii culturale și literare”    
15 2006-2008 Gradul I    

-din martie 2011 – 09/2017 – profesor titular, responsabil al catedrei de limba și literatura română la Colegiul Național de Artă „G. Apostu” Bacău;

-din septembrie 2000 – martie 2011 – profesor titular al catedrei de limba și literatura română la Liceul de Artă „G. Apostu” Bacău;

-din septembrie 1998 și până în august 2000 profesor la Liceul Teoretic “Gh. Vranceanu”

-august 2000 – definitivatul în învatamânt – profesor I (Universitatea „Al.I.Cuza” Iasi)

-din iulie 1998 și până în septembrie 1998 am lucrat ca redactor la secția de cultură a cotidianului “Deșteptarea”

-din august 2002-2004 organizator – profesor pentru cursuri de perfecționare a limbii engleze în cadrul firmei „Au Pair” (plasare a forței de muncă în străinătate; TEOFL; IELTS)

-2004 – prezent – redactor revista „ATENEU”

-2004 – 2009 – redactor revista „Plumb”, consilier editorial al Editurii „Casa Scriitorilor”, Bacău;

-colaborator la diverse reviste de cultură („Ateneu”, „Memoria”, „România eroică”, „Lumina literară și artistică”, „Tribuna”, „Teatrul Romanesc”, „Poesis”, „Sinteze”, „Vitraliu”, „13 Plus”, „Porto Franco”, „Cronica”, „Viața băcăuană”, „Deșteptarea”, „Cartea”, „Plumb”, „Spații culturale”, „Glasul monahilor”, „Credința ortodoxă”, „Crai nou”, „Context” etc.)

-din noiembrie 2012 – prezent membru al Societății de Științe Filologice „Al. Piru”

-din 2006 legitimat în cadrul Federației Române de Șah, Club „Sah Hidrocon” Bacău, în prezent legitimat la C.S. „Olimp Șah” Focșani

-relații de parteneriat cu diverse instituții culturale

-1998 am absolvit Facultatea de Filologie, Româna – Engleza, media examenului de licență fiind 9,16

-1994 am absolvit Liceul Teoretic „Gh. Vrânceanu” Bacău, clasa matematică-informatică (atestat operator calculator, ajutor analist programator)

Aprecieri, calitati:

-disponibilitatea de a lucra peste program
-lucrul în echipă
-abilități în folosirea calculatorului și a internetului (Office XP; 2003, 2010, 2016)
-creativitate sporită
-pragmatism în organizare
-eficiență în proiecte pe termen scurt și mediu

Pasiuni:

– protejarea ursilor

-muzică (clasică, jazz), lectură (cărți cu specific teologic-ortodox, artă, eseu, șah, memorialistică), drumeții, excursii, domeniul comunicării

Referințe:

– Doamna Director a Colegiului Național de Artă „G. Apostu” Bacău – prof. Daniela Bîrzu;
– Doamna Director a Revistei de cultură „Ateneu” – Carmen Mihalache

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s